Çift Tartım 6 İstasyonlu Elektronik Un Torbalama Kantarı

 • Kapasitesi yüksek tesislerin en önemli makinalarından biridir. 
 • 40-45 ton/saat kapasiteye kadar ulaşır. 
 • Tam PLC Denetimli 
 • Paslanmaz çelik yük hücreleri ile hassas tartım ve uzun ömür 
 • Ayrı ayrı programlanabilen alt ve üst tolerans değerleri 
 • Ayrı ayrı çalıştırılabilen tartım üniteleri 
 • Ayrı ayrı çalıştırılabilen çuval sallama mekanikleri 
 • Torbalanacak ürünün cinsine göre bantlı ya da vidalı tartım kefesi besleme sistemi 
 • Regülasyon bunkeri, tartım ünitesi ve boşaltma bunkerlerinde özel vibrasyon üniteleri. 
 • Dönerli, yüksekliği ayarlanabilen ve çift dikiş makinası takılabilen dikiş makinası sütunu. 
 • Pnömatik otomatik kesmeli çift dikiş makinası.
Çift Tartım 6 İstasyonlu Elektronik Un Torbalama Kantarı Teknik Özellik Tablosu